Societatea datează din anul 1994 cu activitate în producerea produselor expandate. Din dorinţa de a avea materie primă de calitate societatea investeşte în anul 2000 în instalaţii de morărit apoi la scurt timp în echipamente pentru producerea furajelor pentru animale de fermă.

În perioada 2007-2009 cu ajutorul unor fonduri nerambursabile societatea implementează 3 proiecte de modernizare a spaţiilor de producţie şi achiziţia de echipamente pentru a satisface cerinţele standardelor de calitate şi igienă.